Fietsmaatjes Breda Inzet Duo-Fiets

Stichting Fietsmaatjes Breda heeft als doelgroep thuiswonende mensen die niet meer kunnen of durven te fietsen.

Brabant Sport2

Wij geven hen de mogelijkheid om er toch nog met de fiets op uit te trekken. Wij gebruiken daarvoor elektrische duo-fietsen die worden bestuurd door onze vrijwilligers. Onze gasten zitten naast de vrijwilliger en trappen mee in hun eigen tempo. Meetrappen door de gast is niet noodzakelijk. Onze fietsen zijn het gehele jaar in gebruik. Dankzij de sterke elektromotor en dubbele accu’s kan de tocht altijd worden volbracht. Onze fietsen hebben aanpassingen en veiligheidsvoorzieningen voor mensen die een beperking hebben.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van Fietsmaatjes blijkt dat mensen op deze manier tot op hoge leeftijd in beweging blijven. Ook wordt voorkomen dat mensen in eenzaamheid belanden. Tevens ontlasten wij mantelzorgers door onze gasten een dagdeel mee te nemen op een fietstocht. Onze potentiële doelgroep omvat 12% van de bevolking. In de stad Breda zijn dat ongeveer 20.000 inwoners.

De maatschappelijke waarde van onze activiteiten worden door wethouder Mirjam Haagh van harte onderschreven. Helaas ontbreekt het de Gemeente Breda aan middelen om ons financieel te ondersteunen.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het Brabant Sportfonds ons wil helpen bij de aanschaf - en exploitatie van nieuwe fietsen, zodat wij nog meer mensen kunnen laten bewegen en aan de samenleving te blijven deelnemen. Ook onze vrijwilligers beleven veel plezier aan de fietstochten in de omgeving van Breda. Kijk voor meer informatie op: www.fietsmaatjesbreda.nl

Partners

Maatschappelijke partners