Interactieve Ruimte Commanderij College

Ik ben Inge Poos, 30 jaar en ondertussen bijna vier jaar actief als buurtsportcoach bij Goed Bezig Gemert-Bakel, een partnership van Negen. Met een team van buurtsportcoaches zorg ik dagelijks voor meer beweging én daarmee gezonde, gelukkige en trotse inwoners van de gemeente Gemert-Bakel.

Commanderij

Geen dag ziet er hetzelfde uit. Op vijf basisscholen zorg ik voor een kwaliteitsimpuls in het bewegingsonderwijs. Ik ondersteun groepsleerkrachten en leer ze hoe ze een kwalitatieve goede gymles kunnen geven. Aan de hand van tips en handvaten maak ik de gymles voor iedereen uitdagend. Niet alleen in de gymzaal, ook in het klaslokaal, op het schoolplein en na schooltijd zorg ik voor veel beweging. Zoals met pauzesport, naschools sporten, bewegend leren en sportdagen.

Het plan

Sinds begin dit schooljaar hebben wij er een prachtige samenwerking bij! Samen met mijn collega’s ben ik gestart op het Commanderij College (voortgezet onderwijs). Zelf ben ik actief op de locatie Doregraaf in Gemert. Met onder andere pauzesport, naschoolse activiteiten en ondersteuning bij sport oriëntatie en de keuzemodule sport zorg ik voor extra beweging onder de jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Onlangs organiseerde ik op initiatief van de leerlingen een FIFA-toernooi waarbij leerlingen op de PlayStation en het voetbalveld in teams de strijd met elkaar aangingen. Binnen de kortste keren stroomden de aanmeldingen binnen. Zo ontstond het idee om onze leerlingen in beweging te krijgen door het inzetten van digitale games, waarbij fysieke activiteit nodig is. Denk hierbij aan games zoals Nintendo Wii-Sport Games (bowlen, tennis, just dance, boksen, honkbal etc.) en de Nintendo Switch (Ring Fit, Fitness boxing, Instant sport summer games, Zumba burn it up etc.).

Door dit in een openbare en zichtbare ruimte in school te plaatsen creëren we een sportieve omgeving die onze leerlingen uitdaagt en stimuleert om te bewegen. Deze omgeving vullen we aan met pingpongtafels, baskets, airehockey en andere sport- en spelactiviteiten. In de pauze, tijdens tussenuren en na schooltijd kunnen leerlingen hier terecht om hun energie kwijt te kunnen en te ontspannen. Ook zullen er naschoolse programma’s op ingericht worden. Daarnaast is het ook een kans omdat er veelvuldig is bewezen dat bewegen een positief effect heeft op de concentratie en leerprestaties van leerlingen!

School is niet alleen de plek om te leren, maar ook om te ontmoeten! Juist nu ontzettend belangrijk tijdens deze corona crisis.

De open inschrijving van Brabantsport Fonds is voor ons de sleutel om het bovenstaande plan te realiseren! Naast de cofinanciering vanuit het beweegakkoord en het Commanderij College zorgt Brabantsport Fonds ervoor dat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden!

Maar er is nog meer!

Dit plan geldt niet alleen voor de leerlingen van het Commanderij College Doregraaf. Ook met de leerlingen van de sector zorg en welzijn organiseren we vanaf volgend schooljaar beweegactiviteiten voor BSO’s (4 t/m 12 jaar). Ook met hen willen we graag aan de slag met dit project. Want vanuit de visie van het Commanderij Collega willen we nog meer inzetten om ‘van buiten naar binnen’ en van ‘binnen naar buiten’ te organiseren.

Partners

Maatschappelijke partners