Plan indienen

Dien jouw plan hier in

Wij kiezen graag voor creatieve, ambitieuze en onderscheidende plannen. Het fonds investeert maximaal € 10.000 per plan. Dien hieronder jouw plan in. Wie weet maak jij kans op een investering vanuit het BrabantSport Fonds voor jouw plan! Let op: als je je plan hebt ingediend, stuur ons dan ook ter bevestiging een mail via info@brabantsportfonds.nl.

Schrijf een kort & bondige samenvatting van jouw plan.

We ontvangen graag je NAW-gegevens (we gebruiken deze gegevens enkel in het kader van jouw aanvraag):
• Organisatie
• Naam aanvrager
• Functie
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Telefoon
• Mobiel
• E-mail
We willen ook graag wat meer over jou/je organisatie weten. Geef een korte beschrijving van jezelf/de organisatie.

Voorwaarden

Aan welk van de onderstaande voorwaarden voldoet jouw idee?

Licht je plan toe aan de hand van onderstaande criteria:
• De uitvoering van het programma is in Noord-Brabant
• Sport als verbinder
• Brabantbreed karakter
• Aansluiting bij fondsdoelstelling (Brabantse kinderen hebben een gezonde levensstijl, Brabantse jongeren zijn gelukkiger door het terugdringen van stress, Mensen met een beperking bewegen structureel meer, Brabantse ouderen leven socialer en voelen zich minder eenzaam)
• Wat is de lengte van het totaalprogramma? Wanneer start het? De startdatum van je programma is uiterlijk 1 november 2021
• Aan welk topsportevenement van de kalender van BrabantSport of aan welke sport koppel je je programma? En hoe zorg je voor een concrete verbinding?
• Waarom is jouw programma de moeite waard om op te nemen als programma in het fonds?

Voeg een gedetailleerde begroting toe. Je kunt ook een bestand toevoegen via onderstaande button.
Daarnaast: Is er sprake van een co-financiering? Dat is helemaal top! We zien dat graag terugkomen in je begroting.

Licht je plannen op het gebied van marketing/communicatie hier toe. Neem hierbij mee of het fonds ook zichtbaar is en wat je verwachte bereik is.

Heb je nog relevante informatie die je graag met ons wilt delen? Dat kan hieronder.

Partners