Sportdromen

Met dit plan willen we structureel mensen met een beperking in heel Brabant in beweging laten komen

Sportdromen

Vanuit Uniek Sporten de Peel merkte beweegcoach Lisanne (Jibb+ Helmond) op dat het mensen met een beperking nog lang niet altijd de juiste weg weten te bewandelen om hulp te krijgen bij het vinden van passend sportaanbod. Daarnaast ervaren ze andere drempels (waaronder financiële) waardoor ze niet in sport/beweeg mogelijkheden durven te denken en dromen. Zodoende bedacht Lisanne het plan Sportdromen en is het daar ook al uitgerold.

Maar hoe mooi is het om dit in heel Brabant mogelijk te maken! Lisanne heeft de samenwerking gezocht met Demy Weertman van SSNB om dit mooie initiatief over heel Brabant uit te rollen. We willen dit plan bij 14 gemeenten die aangesloten zijn bij Uniek Sporten Brabant weg gaan zetten. Dit zou neer komen op 2 gemeenten per Uniek Sporten loket in Brabant.

Met Sportdromen wordt er een wedstrijd in een gemeente uitgeschreven waarbij mensen met een beperking hun sportdroom kunnen winnen. Deze personen kunnen zichzelf met een goede onderbouwing opgeven of iemand in zijn/haar omgeving kan de aanmelding doen. Nadat de sportdromen binnen zijn gekomen zal de jury, onder andere bestaande uit de wethouder Sport van de desbetreffende gemeente en de beweegcoach Uniek Sporten, gaan bepalen welke 2 dromen in ‘the picture’ gerealiseerd gaan worden. De dromen moeten wel realistisch zijn en zullen met een maximum van 1 jaar gerealiseerd gaan worden. Denkende bijvoorbeeld aan een jaar lang aangepast zwemmen of fitnessen. De dromen van de 2 winnaars zullen bij het realiseren van de droom visueel goed in beeld gebracht worden om zo andere mensen weer te inspireren in de mogelijkheden van sporten/bewegen en zo dus Uniek Sporten Brabant op een andere manier zichtbaar te maken.

Uiteraard zullen de winnaars na dit jaar niet aan hun lot over gelaten worden en zal er door de beweegcoach Uniek Sporten meegekeken worden, indien nodig, hoe hij/zij het sporten/bewegen kan continueren.

Ook zullen alle andere mensen die een aanmelding hebben gedaan op weg geholpen worden in het vinden van passend sport- en beweegaanbod. Alleen zullen deze personen dit uit eigen financiële middelen moeten bekostigen of als dit niet mogelijk is zal de beweegcoach van Uniek Sporten meedenken over andere financiering mogelijkheden. Dit is hetzelfde als het reguliere begeleidingstraject wat een beweegcoach van Uniek Sporten normaal ook doet.

We ambiëren in totaal minstens 100 aanmeldingen op te kunnen pakken door deze aanmeldingen te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod (waaronder de 28 winnende sportdromen). Dit denken we makkelijk te kunnen gaan realiseren doordat er een goede samenwerking is provinciaal gezien voor Uniek Sporten en daarnaast is het plan makkelijk uit te rollen, omdat Sportdromen ook al in Helmond draait en de materialen daarvan ook ingezet kunnen worden in de andere Brabantse gemeenten.

Partners

Maatschappelijke partners