Stimuleren Zitvolleybal

Eén op de acht Nederlanders leeft met een handicap; meer dan 2 miljoen mensen met een matige of ernstige fysieke beperking.

Zitvolleybal Do It Yourself

Zitvolleybal is een geweldige, spectaculaire en energieke sport en is uitermate geschikt voor personen met een fysieke beperking. In tegenstelling tot veel andere sporten heb je als sporter bij het zitvolleybal geen aangepast sportmateriaal nodig. Je gaat zitten en je sport. Meer basis dan dit gaat het niet worden. Waarom kun je het aantal plaatsen in Nederland waar je zitvolleybal kunt beoefenen dan op twee handen tellen?

Gewoonweg om het feit dat het opzetten van een zitvolleybalafdeling er eentje is van de lange adem. De eerste vier spelers krijg je wel bij elkaar, maar dan? Waar bevindt zich in mijn omgeving mijn doelgroep? Hoe laat ik hen in aanraking komen met deze sport? Hoe krijg ik hen dan zo gemotiveerd om het een keer te komen proberen? En als mijn groepje zitvolleyballers gegroeid is naar 7 of 8 personen, hoe houd ik hen dan gemotiveerd en zorg ik ervoor dat hun talent ontwikkeld wordt? Wij gaan je helpen bij het beantwoorden van deze vragen en jou als trainer of als vereniging bij de hand nemen om de eerste fase door te komen.

De moeilijkste vraag om te beantwoorden gaat over de kwaliteit van het sportaanbod. Hoe geef je zitvolleybaltraining? Welke oefeningen moet de trainer juist wel of juist niet doen? Waar ligt de balans tussen technische volleybaloefeningen en oefeningen waarbij het bewegen en verplaatsen centraal staan? Er is geen makkelijke manier om zitvolleybaltrainer te worden. Het vergt doorgaans vele jaren van proberen, bijschaven, vallen en opstaan. In de 8 jaar dat wij in Tilburg nu bezig zijn hebben we veel ervaringen opgedaan.

Wij gaan de trainer helpen met onze ervaringen. We gaan, via een op te zetten videoplatform, uitleg geven over:

  • zittend verplaatsen
  • volleybaltechnieken
  • optimale warming up
  • core stability en rompstabiliteit
  • volleybalmateriaal en zitvolleybalkleding
  • zitvolleybalspelregels
  • wedstrijdvoorbereiding
  • competitie opzet, etc.

Volleybaltrainers overwegen vaak niet de uitstap te maken naar het zitvolleybal, omdat het simpelweg een andere manier van training geven is. Met ons platform gaan we beginnende trainers helpen met de basis, maar ook de gevorderde zitvolleybaltrainer moet hier inspiratie gaan opdoen. Het project Zitvolleybal Do It Yourself is gericht op het bekwamen van trainers op verschillende niveaus… en dat allemaal kosteloos. Het is belangrijk dat we mensen met een beperking kunnen laten sporten met alle voordelen van dien. Het is niet de bedoeling dat dit platform na één jaar stopt, maar dat het een permanente status krijgt binnen het zitvolleybal.

Uit ervaring kunnen we meegeven dat als personen met een beperking eenmaal de zitvolleybalsport hebben gevonden en deze structureel beoefenen zij daar in hun dagelijkse leven zoveel positieve punten uithalen dat het welzijn van de sporter een hoger rapportcijfer krijgt. Dat is natuurlijk geweldig. Dus steun ons in deze plannen en steun daarmee de verwachting dat iedereen mee mag doen. Met grote dank.

Partners

Maatschappelijke partners