BrabantSport Fonds en Active Esports Championships, een gouden combinatie

Jongeren haken vaak vroegtijdig af als het om sporten gaat. Dat is voor een sportieve provincie als Noord-Brabant geen goede zaak. Jongeren hebben daarnaast – zeker in de laatste coronajaren – meer last van stress. Redenen te over om werk te maken voor het in beweging brengen van deze leeftijdsgroep. Met het project Active Esports Championships is er dit jaar een geweldig project aanstaande om Brabantse scholieren via gaming in beweging te krijgen. We spreken over de plannen met Peter Kortenhoeven en Lars van Raaij. Peter is de CEO van PWXR, Lars werkt bij het Innosportlab Sport & Beweeg. Beiden praten vol passie over het in 2022 te starten project.

Van de bank
Peter ziet vooral kansen om een mooie koppeling aan te bieden tussen de wereld van het gamen en de lokale sportwereld. “Uit onderzoek blijkt dat veel VMBO-studenten in de leeftijd van 13 -16 jaar stoppen met sporten. Andere vrijetijdsbesteding waaronder gamen nemen steeds meer tijd in beslag. Door het opzetten van een competitie in de provincie Noord-Brabant verleiden we deze groep om via computergames deel te nemen aan de Active Esports Championships. Dat lijkt voor hen een voortzetting van gewoon wat lekker gamen, maar is wel gekoppeld aan fysieke inspanningen. Natuurlijk wel op ieders niveau. Zonder het te beseffen wordt flink sportief bewogen. Dat komt omdat de controller niet in je hand zit terwijl je op de bank bezig bent, maar je hele lichaam is de controller!”

Peter vult aan: “We hebben een brugfunctie tussen de wereld van de sport en die van het gamen. Eindhoven loopt hierin echt voorop. We zijn stappen vooruit op andere partijen en hebben soms gewoon wat last om dit aan mensen over te brengen. Het is te abstract voor ze. De laatste tijd lukt ons dit steeds beter en krijgen we zelfs de ‘dinosaurussen’ overtuigd van onze aanpak.”

‘Wij halen een moeilijke doelgroep echt met hun kont van de bank’
Peter Kortenhoeven

Active Esports Hero 2022
Samen met Eindhoven Sport en XUVER worden dit jaar 500 Brabantse scholieren geworven voor deelname aan het kampioenschap van de Active Esports Arena. In de B5-gemeenten (Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond) wordt via de gemeenten en scholen de jongeren uitgenodigd voor deze kampioenschappen. Het geheel start met de try-outs in Eindhoven. De deelnemers stappen de Arena in en maken kennis met de spelonderdelen. “Hier zit de link met de sport en de lokale verenigingen. Veel van de games zijn te verbeteren als je hiervoor traint bij de lokale sportvereniging. Zij bieden dan ook proeflessen aan.” Sporten zoals turnen, volleybal, tafeltennis, boksen en schermen, maar ook Yoga, breakdance en Tai Chi kunnen de deelnemers helpen hun eerste score te verbeteren. “Dat is een onderdeel van onze doelstelling. Gedurende de competitie de deelnemers beter laten scoren. Dat levert uiteindelijk een winnaar op. Deze mag met de hele klas tijdens een groot evenement in Brabant nogmaals in de Arena aantreden. Naast fysieke vooruitgang is het mooi dat ook mentale elementen versterkt worden. Ook brengt het mensen (sporters en publiek) fysiek bij elkaar. De impact van dit alles wordt door ons in het Innosportlab gemeten”, aldus Lars.

Mooie match
De enthousiaste vertellers zijn minstens zo enthousiast over de samenwerking met het BrabantSport Fonds. “Ja, dat is geweldig. Met hun bijdrage kunnen we dit jaar echt iets unieks neer gaan zetten. Daarna zou het zomaar eens een mooie blauwdruk kunnen zijn voor soortgelijke projecten in andere provincies en zelfs in het buitenland. BrabantSport heeft ook zelf mooie evenementen, wellicht kan daar onze Arena worden getoond tijdens de finale”, blikt Peter vooruit. Is het geloof in het project wederzijds? We vroegen het aan Marieke Maas, fondsmanager BrabantSport Fonds: “Dit project past perfect bij de ambities van het fonds om met inzet van sport maatschappelijke impact te kunnen maken op, in dit geval, stressreductie onder jongeren. Een prachtig innovatief plan waarbij ‘gaming’ wordt gekoppeld aan fysieke beweging. Wat mij betreft een 100% match met de doelgroep waar ‘gaming’ tot de verbeelding spreekt en gebruikt wordt als tool om jongeren te inspireren en te activeren. Het plan is wat ons betreft een innovatieve manier om jongeren te inspireren tot duurzaam bewegen om ze hiermee krachtiger en sterker te maken. Dit moedigen wij als BrabantSport fonds uiteraard graag aan!”