145

Over het fonds

Het BrabantSport Fonds: hét fonds dat Brabant gezonder en gelukkiger, en daarmee sterker maakt door sport. Het fonds is een unieke samenwerking tussen het Brabantse bedrijfsleven en de provincie Noord-Brabant.

Met het ondersteunen en stimuleren van maatschappelijke vraagstukken wil het fonds een gezonde leefstijl onder Brabanders bevorderen, het mentaal welzijn van Brabanders verbeteren, het sociaal kapitaal van Brabanders ontwikkelen en eenzaamheid onder Brabanders terugdringen.

Want: 

  • Volgens de beweegrichtlijnen beweegt ongeveer de helft van de Brabanders voldoende en heeft meer dan de helft van de inwoners last van overgewicht *Bijna de helft van de volwassenen in Nederland heeft ooit last gehad van één of meerdere psychische aandoeningen. Daarnaast heeft ruim een kwart van de volwassenen in Nederland het afgelopen jaar één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Het beeld in Brabant is vergelijkbaar* 
  • Binnen de provincie Noord-Brabant geeft circa 40% aan onvoldoende sociale samenhang in de buurt te ervaren*  
  • Ruim 40% van de Brabanders (volwassenen) voelt zich (wel eens) eenzaam. * 

* Bron: Themakaart Sociale leefomgeving Brabant GM 2020 en Trimbos cijfers psychische gezondheid 

Partners

Maatschappelijke partners