036

Werkwijze

Het BrabantSport Fonds scout jaarrond zelf naar projecten en projectorganisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van het fonds. Het fonds is dus standaard zelf aan de bal. Daarnaast doen we twee keer per jaar vanuit de campagne “Van Goed naar Goud” een oproep om goede sportideeën met ons te delen. We schieten dan dus de bal naar jou!  Het fonds maakt zodoende onderscheid in twee typen projecten: Fondsprojecten en Labprojecten.

Fondsprojecten 

Fondsprojecten zijn over het algemeen de wat grotere projecten die een duidelijke verbinding hebben met een of meerdere topsportevenementen op de kalender van BrabantSport. Deze projecten scout het Fonds zelf. Organisaties die samen met ons een Fondsproject willen uitvoeren, worden gevraagd een projectplan te schrijven met daarin – naast een beschrijving van het project en de manier waarop wordt voldaan aan de voorwaarden – een communicatieaanpak, een aanpak voor impactmeten, een planning en begroting incl. dekkingsplan. Een nadere toelichting is te vinden in het briefingsdocument en het Impact Playbook. Bekijk ook het opgenomen webinar rond impact meten voor meer informatie.

Het BrabantSport Fonds investeert nooit meer dan 50% van het totaal. De maximale bijdrage aan een Fondsproject bedraagt 50K inclusief BTW per jaar, waarbij de looptijd maximaal twee jaar mag zijn. 

Wanneer je als organisatie geïnteresseerd bent in een samenwerking via een Fondsproject, neem dan contact met ons op via info@brabantsportfonds.nl

Labprojecten  

Twee keer per jaar roepen we organisaties op om goede sportideeën te delen. Het gaat hierbij om ideeën om een nieuwe (sport)activiteit op te starten of een bestaande (sport)activiteit verder door te ontwikkelen. Het delen van de ideeën gebeurt via een online projectformulier. Uit alle inzendingen kiest een jury een aantal ideeën die het BrabantSport Fonds gaat helpen, om “van Goed naar Goud” te komen. De organisaties van de winnende sportideeën worden na bekendmaking gevraagd om aanvullende informatie toe te sturen, zoals een communicatieaanpak, meetaanpak, planning en begroting. Ook zij kunnen hiervoor inspiratie opdoen via het Impact Playbook en het opgenomen webinar rond impact meten. 

Ook voor deze projecten geldt dat het BrabantSport Fonds nooit meer dan 50% van het totaal investeert. De maximale bijdrage aan een van Labproject bedraagt 20K inclusief BTW (eenmalig). 

2 WH4471
014
MO20220225 DSC 6843 hr
010
Clickunited 57

Partners

Maatschappelijke partners