Partner

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is partner van het BrabantSport Fonds.

De provincie Noord-Brabant werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Voor meer informatie zie: brabant.nl

Partners

Maatschappelijke partners