Maatschappelijk partner

Stichting met je Hart

Met je hart zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De kwetsbaarheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of verlegenheid en angst. Landelijke bewustwording en beweging bij de burger voor het steeds groter wordende maatschappelijke probleem van eenzaamheid waar steeds meer ouderen mee kampen. De ambitie van Met je hart is om op gemeenteniveau de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen met elkaar te verbinden om samen die missie uit te dragen.

Partners

Maatschappelijke partners