Interactieve ruimte Commanderij College van start

De interactieve ruimte op het Commanderij College is een feit. Inge Poos, initiatiefneemster zag het project dat zij indiende bij het BrabantSport Fonds langzaam tot leven komen. De interactieve ruimte is een plaats om leerlingen in beweging te krijgen door het inzetten van digitale games zoals Nintendo Wii-Sport Games of Nintendo Switch games. Vanuit de open inschrijving in 2021 werd o.a. haar plan uitgekozen en daarmee verzekerde het Commanderij Collega zich van financiële ondersteuning vanuit het fonds. Dinsdag 1 februari was het dan zover en konden leerlingen eindelijk gebruik maken van een speciale ruimte. Een groot succes!

Een uniek project
Onder toeziend oog van locatiedirectrice, de leerlingenraad, een beleidsmedewerker Sport van Gemeente Gemert-Bakel en natuurlijk Inge zelf, werd de interactieve ruimte officieel geopend. Het project, waar je via deze link meer over kan lezen, is uniek in deze vorm. ‘De interactieve ruimte die wij hier op de Commanderij College hebben gecreëerd, is naar mijn weten uniek. Ik ken geen enkele andere school in de regio die ook een dergelijke ruimte heeft. Het stukje digitaal gecombineerd met fysiek bezig zijn maakt het zo bijzonder. De ruimte is echt ontwikkeld vanuit de gedachten dat het de leerlingen hier ook aanspreekt.” Inge geeft aan dat ze haar kennis en ervaringen zeker wil gaan delen met andere scholen: “Mochten scholen men ons willen sparren of ervaringen uit willen wisselen, dan staan wij daar zeker voor open. Dat lijkt me alleen maar mooi!”

Direct na de lancering maakte de eerste klas gebruik van de materialen in de interactieve ruimte. “De kinderen vinden het enorm gaaf dat ze gebruik kunnen maken van deze materialen. We krijgen veel positieve reacties terug vanuit de kinderen. Wat ik vooral mooi vond is dat een leerling vol verbazing aanhoorde dat de materialen op school blijven staan en dat ze er blijvend gebruik van kunnen maken. Dat zorgde voor een grote glimlach.”

Extra positieve gevolgen
De interactieve ruimte heeft grote impact op de kinderen en zorgt ervoor dat ze structureel meer in beweging zijn, maar er zijn meerdere positieve gevolgen. “De interactieve ruimte is natuurlijk bedoeld om kinderen in beweging te krijgen, maar je ziet dat docenten van de school ook regelmatig een kijkje komen nemen. Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm van communicatie tussen docenten en leerlingen. Die nieuwe vorm van communicatie brengt een bepaalde positieve flow met zich mee en dat zie je terug in de klas.” Een andere positieve ontwikkeling volgens Inge is het groeien van de zelfstandigheid onder de leerlingen. “Op dit moment is de interactieve ruimte alleen open wanneer er begeleiding is. Dit heeft te maken met toezicht op de materialen en dat deze netjes gebruikt worden. Het doel is uiteindelijk om de ruimte altijd open te hebben zodat kinderen er altijd gebruik van kunnen maken. Dit vergt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vanuit de leerlingen om verantwoord om te gaan met de materialen.”

Brabant gelukkiger door sport
Het BrabantSport Fonds is trots om bij te dragen aan projecten zoals deze van Inge. Thema’s als het structureel in beweging brengen van kinderen staan hoog in het vaandel van het fonds. Met projecten zoals de interactieve ruimte van het Commanderij College maken we Brabant een stukje gelukkiger én daarmee sterker door sport.

Image 11