JOGG en BrabantSport Fonds gaan samen voor gezonde jeugd!

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Met die gedachte gaan JOGG en het BrabantSport Fonds elkaar, waar mogelijk, versterken. Eén van de doelstellingen van het fonds is om een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen te bevorderen en hen meer te laten bewegen. Dit sluit perfect aan op de kerngedachte van JOGG. Een logische match dus!

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. De organisatie vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen wordt gewerkt aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Daardoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie, iets waar het BrabantSport Fonds aan wil bijdragen. Het is de start van een actieve en sportieve samenwerking.

Samen sterk
JOGG versterkt graag samen met BrabantSport de samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Marjolein Bolhuis-Eijsvogel is Manager Gezonde Omgeving & Publiek- Private Samenwerking bij JOGG. De voormalig tophockeyster is zeer begaan met sport en gezondheid. Het werken aan een gezonde leefstijl is een enorme uitdaging en kan volgens Marjolein alleen in samenwerking. “Je hebt meerdere partijen nodig om dit probleem op te lossen. Je moet elkaars kracht heel efficiënt inzetten. Door samen te werken met regionale partijen kunnen we elkaar helpen in de ambitie die we delen. BrabantSport is voor ons een partij die kan verbinden. Die ons in contact kan brengen met bijvoorbeeld organisatoren van sportevenementen. Als voormalig topsporter zie ik hierin mooie kansen; dat het van topsport, naar breedtesport naar individuele winst gaat.”

Dankzij deze samenwerking is heel wat te bereiken op het gebied van voeding, beweging, preventie en welzijn. Ook Michel Reinders, directeur BrabantSport Fonds, is daarom blij met deze samenwerking: Wat wij willen bereiken is een gezonder en daarmee sterker Brabant door sport. Het realiseren van een gezonde leefstijl voor kinderen is ook in Brabant een groot maatschappelijk vraagstuk waar we met meerdere partijen samen moeten optrekken als we stappen willen maken. En dan is JOGG met hun kennis en kunde een partner die wij graag verbinden met partijen uit ons netwerk. Dat we samen met hen nog beter de jeugd gaan bereiken en gaan werken aan een gezonde en gelukkige toekomst is iets waar we erg blij mee zijn.’

Op naar een leefstijltransitie
JOGG streeft naar een leefstijltransitie. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar overgewicht, maar ook naar, slaapproblemen, mentale gezondheid en beweging. Allemaal factoren die invloed hebben op een gezonde leefstijl. Uiteindelijk is het doel dat kinderen in een wereld opgroeien waar een gezonde leefstijl de normale keuze is. De gehele leefomgeving wordt meegenomen om deze doelen te bereiken: thuis, de buurt, school, sport, vrije tijd, werk en online media.

Samen maak je het verschil. Een mooi voorbeeld ervan, er is onlangs een samenwerking in gang gezet met grote attractieparken onder de noemer Gezond Uit. Daar, maar ook in musea, binnenspeeltuinen, sportkantines of sportevenementen, wil JOGG bereiken dat mensen worden verleid tot de gezonde keuze. Met een kanttekening van Marjolein: ‘Vooropgesteld; je bent een dagje uit, en daar mag je natuurlijk best genieten van wat ongezonds. Maar waar het om gaat is dat je ook andere keuzes kunt maken. Dat je éérst een appel of flesje water ziet staan en daarna snoep en suikerhoudende drankjes. Geef mensen een keuze voor gezondheid.’ Op deze manier maken we Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport!