Jongeren sportief motiveren met het lichaam als gamecontroller

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar zijn doorgaans actief met games, maar komen lichamelijk vaak nog weinig in beweging. De uitdrukking “een gezonde geest in een gezond lichaam” gaat al sinds de oudheid op. Active Esports Arena (AEA) en InnoBeweegLab uit Eindhoven hebben met steun van het BrabantSport Fonds een uniek programma ontwikkeld om jongeren meer plezier te laten ervaren in sportief bewegen. Het doel is om jongeren bewust te laten worden van het belang van regelmatig sporten. Om het programma in de praktijk uit te rollen is er begin 2023 een samenwerking met Stichting de Schroef en het d’Oultremont College uit Drunen aangegaan. Stichting de Schroef zet interactief bewegen en gamen als middel in bij jongeren. Door op deze manier in te spelen op de belevingswereld van jongeren willen zij bewegen stimuleren en de jongeren mogelijkheden bieden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. De innovatieve Active Esports Championships past daar perfect bij.

Zo’n 200 leerlingen uit diverse leerjaren van het d’Oultremont College in Drunen hebben het geluk mee te mogen doen aan dit project. In de Active Esports Arena kunnen deelnemers zich vrij bewegen in virtual reality met hun eigen lichaam als controller. Je hoeft dus geen knoppencombinaties te leren, maar je kunt meteen rennend, rollend en springend punten verzamelen. In de AEA spelen 4 deelnemers in teams van 2 tegen elkaar. Ze worstelen zich door tien op sport gebaseerde uitdagingen, waarbij er steeds zo snel mogelijk zo veel mogelijk punten behaald moeten worden. Het is een videogame waar je echt middenin zit.

Directeur van het d'Oultremont College, Paul Jankowski erkent het belang van het project. "Als school vinden we het belangrijk om ook de buitenwereld te betrekken in ons onderwijs”, vertelt hij. “Door deelname aan de Active Esports Championships bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om hun vaardigheden in verschillende esports te ontwikkelen en te verbeteren. Het is een geweldige plek voor leerlingen om samen te werken, te communiceren en te strijden in een competitieve omgeving. We geloven dat de arena een belangrijke rol speelt in de persoonlijke groei van onze leerlingen en we zijn trots dat we deze unieke ervaring kunnen aanbieden. Daarnaast hopen we hierdoor leerlingen te inspireren om ook bij een sportclub in onze gemeente lid te worden.”

Aan het eind van de eerste gaming sessie krijgen alle deelnemers een persoonlijk beweegadvies van de buurtsportcoaches van Stichting de Schroef. Dit advies is gebaseerd op individuele scores, vaardigheden voor de games, eigen interesses en het beweegaanbod. De jongeren kunnen zelf kiezen uit een breed aanbod van gratis beweegactiviteiten zoals padel, fitness, squash, volleybal, tafeltennis, basketbal, judo, kickboksen, urban dance en yoga. Er zijn verschillende beweegaanbieders uit de gemeente betrokken bij het project. Als de deelnemers besluiten proeflessen te volgen bij een club, dan kunnen zij hun beweegvaardigheden verbeteren. In maart komen alle deelnemers nog een keer terug om te strijden in de Active Esports Arena. Met hun verbeterde beweegvaardigheden kunnen ze nog meer punten scoren. De beste deelnemers strijden tegen elkaar in de finale.

Screenshot 2022 05 20 at 14 22 23

Boilerplate project
Jongeren haken vaak vroegtijdig af als het om sporten gaat. Dat is voor een sportieve provincie als Noord-Brabant geen goede zaak. Jongeren hebben daarnaast, zeker in de laatste coronajaren, meer last van stress. Eén van de thema's die spelen binnen het BrabantSport Fonds. Redenen te over om werk te maken voor het in beweging brengen van deze leeftijdsgroep. Met het project Active Esports Championships is er dit jaar een geweldig project aanstaande om Brabantse scholieren via gaming in beweging te krijgen.

Het bedrijf Active Esports Arena voert de interventie uit en InnoBeweegLab monitort het effect van de interventie. De Active Esports Championships wordt gefinancierd vanuit het BrabantSport Fonds. Met hun bijdrage kunnen wordt er iets unieks neergezet. Daarna zou het zomaar eens een mooie blauwdruk kunnen zijn voor soortgelijke projecten in andere provincies en zelfs in het buitenland. Het past perfect bij de ambities van het fonds om met inzet van sport maatschappelijke impact te kunnen maken op, in dit geval, stressreductie onder jongeren. Een prachtig innovatief plan waarbij ‘gaming’ wordt gekoppeld aan fysieke beweging. Wat mij betreft een 100% match met de doelgroep waar ‘gaming’ tot de verbeelding spreekt en gebruikt wordt als tool om jongeren te inspireren en te activeren. Het plan is wat ons betreft een innovatieve manier om jongeren te inspireren tot duurzaam bewegen om ze hiermee krachtiger en sterker te maken.