OldStars en De Derde Helft geven ouderen extra plek binnen de vereniging

1,7 miljoen. Dat is het aantal eenzame ouderen in Nederland. Hiervan is zelfs 387.000 ernstig eenzaam. 650.000 ouderen ontmoeten maar één keer per week andere mensen. Het BrabantSport Fonds heeft als ambitie om eenzaamheid tegen te gaan en gelooft in de kracht van sport om deze cijfers omlaag te brengen. Daarom slaat het BrabantSport Fonds de handen ineen met waardevolle partners als Stichting Met je hart en het Nationaal Ouderenfonds om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. In het kader van de Week tegen Eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober) vertellen we meer over beide samenwerkingen. We sluiten de week af met het Nationaal Ouderenfonds.

Het Nationaal Ouderenfonds bestrijdt eenzaamheid door projecten te ontwikkelen. Hierbij werken ze vanuit vier pijlers: sociaal, vitaal, mentaal en digitaal (bijblijven). Sport en bewegen heeft vaak een centrale rol, omdat het ouderen fit en vitaal maakt. Ouderen die fysiek gezond zijn, hebben vervolgens weer meer mogelijkheden om dingen te ondernemen en dus uit hun isolement te komen. De sociale contacten die het sporten met zich meebrengt heeft weer een positieve invloed op het mentaal welzijn. Een gebrek aan vitaliteit is dus een van de grootste triggers van eenzaamheid. Het Nationaal Ouderenfonds gelooft daarom net als het BrabantSport Fonds in de kracht van sport. Vandaar dat beide partijen nu de samenwerking opzoeken.

“Als je alle eenzame ouderen in Nederland achter elkaar zet vormen ze één onafgebroken lijn van Amsterdam tot Milaan.”

Een gezamenlijke missie

‘Wij ontwikkelen projecten om eenzaamheid tegen te gaan en daarin zoeken we altijd de samenwerking met lokale partners zoals het BrabantSport Fonds om onze initiatieven daadwerkelijk uit te kunnen rollen’, vertelt Kirsten Andres, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. Dat het aanpakken van dit maatschappelijk probleem zowel belangrijk als noodzakelijk is, illustreert Andres aan de hand van een aantal feiten en statistieken: ‘Als je alle eenzame ouderen in Nederland achter elkaar zet vormen ze één onafgebroken lijn van Amsterdam tot Milaan.’ Volgens Andres zorgt eenzaamheid niet alleen voor mentale, maar ook voor fysieke mankementen, waardoor de druk op de zorg toeneemt. Bovendien heeft Nederland te maken met een dubbele vergrijzing: er komen steeds meer ouderen bij, terwijl ook de levensverwachting is toegenomen.’ Kortom: tijd voor actie.

Marieke Maas, directeur maatschappelijk BrabantSport, vertelt over hoe de samenwerking met het Ouderenfonds mogelijk vorm gaat krijgen: ‘OldStars en De Derde Helft zijn twee fantastische projecten die heel goed aansluiten bij onze ambities. Om deze initiatieven van het Ouderenfonds te kunnen ondersteunen en uit te rollen in Brabant hebben we inmiddels ook de verbinding gemaakt met Stichting Sportservice Noord-Brabant die in de regio samen met het Ouderenfonds kunnen zorgen voor een optimale uitvoering. We onderzoeken op dit moment hoe we onze samenwerking verder exact vorm gaan geven. Maar de basis is sowieso veelbelovend.’

MO20220713 DSC 6195 hr
“Het netwerk en de financiële steun vanuit het BrabantSport Fonds zijn essentieel om onze doelstellingen te bereiken.”
Kirsten Andres, directeur van het Nationaal Ouderenfonds

OldStars

Voor ouderen is de sportvereniging steeds meer een plek geworden waar zij enkel actief zijn als vrijwilliger of als toeschouwer, maar waar zij zelf niet langer actief sporten. De tijden dat zij de ster van het veld waren, lijken ver achter hen te liggen. Veel ouderen schikken zich in dat lot, omdat er geen seniorenteams zijn of omdat ze fysiek niet meer goed meekunnen. Het project OldStars Sport brengt daar verandering in.

OldStars Sport organiseert aangepaste varianten van sport voor 55-plussers, aangeboden op de sportvereniging. De regels zijn zo aangepast dat het laagdrempelig wordt om mee te doen met de sport. ‘Het is zo’n fantastisch initiatief, omdat het aanbod structureel en laagdrempelig is en mensen vaste contacten opbouwen’, oordeelt Andres. Het Nationaal Ouderenfonds wil graag een extra impuls geven aan het OldStars aanbod in Brabant. Op 89 sportverenigingen in Noord-Brabant is er OldStars aanbod te vinden. Wat daarbij opvalt is dat 58 van deze 89 verenigingen vooral voetbal aanbiedt. Hier sporten traditioneel voornamelijk mannen. Kirsten Andres heeft daarom twee duidelijke doelen voor ogen: ‘We willen nieuw OldStars aanbod opzetten bij verenigingen waar nog geen OldStars is én we willen bij de verengingen waar al wel OldStars is meer diversiteit aanbrengen in het aanbod aan spelvormen en sporten. Met dat laatste punt hopen we meer vrouwen van 55+ te bereiken. Het netwerk en de financiële steun vanuit het BrabantSport Fonds zijn essentieel om onze doelstellingen te bereiken.’ Het BrabantSport Fonds zou in dat geval vanuit een verbindende rol helpen om de gezamenlijke ambities waar te maken door samen met het Ouderenfonds Brabantse sportverenigingen actief te benaderen.

MO20220225 DSC 6843 hr
“Het doel is om extra plekken te creëren waar ouderen kunnen werken aan hun fysieke en mentale gezondheid en een sociaal netwerk kunnen opbouwen.”
Marieke Maas, directeur maatschappelijk BrabantSport

De Derde Helft

Om ouderen in Brabant uit hun woning en naar de sportvereniging te krijgen is het de bedoeling dat het BrabantSport Fonds naast OldStars ook De Derde Helft naar onze provincie haalt. Bij dit project moet je niet denken aan een groepje ouderen dat na een voetbalwedstrijd biertjes achteroverslaat in de kantine. Nee, het Nationaal Ouderenfonds geeft met De Derde Helft ouderen een nieuwe vaste plek bij de sportvereniging waar zij elkaar kunnen ontmoeten, laagdrempelig fysiek in beweging kunnen blijven of als dat niet meer mogelijk is andersoortige activiteiten kunnen blijven ondernemen. ‘Met De Derde Helft bereiken we de ouderen die fysiek niet in staat zijn om deel te nemen aan OldStars’, legt Andres uit. ‘Overdag zijn de velden en de kantine toch leeg. Hoe mooi is het dat je dan een ouderenaanbod hebt?!’ Activiteiten waar je aan moet denken zijn bijvoorbeeld: fietsen, wandelen, jeu de boules, yoga, bridge, biljart, improvisatietheater, computercursussen, lezingen en schilderen. Het aanbod wordt aangepast aan de voorkeuren van de desbetreffende groep.

Dit initiatief is nu alleen te vinden in Roosendaal, maar hopelijk gaat daar dankzij het BrabantSport Fonds snel verandering in komen. Het Nationaal Ouderenfonds streeft naar landelijke spreiding, omdat zij een toegankelijke sportvereniging in de buurt van elke oudere willen waarmaken. Marieke Maas kan niet wachten om met beide projecten aan de slag te gaan. ‘OldStars en De Derde Helft geven sportverenigingen de mogelijkheid om passend aanbod te verzorgen voor een belangrijke groep mensen. Dit heeft voor verenigingen als voordeel dat zij ouderen kunnen behouden en dat ze nieuwe mensen bij de club kunnen betrekken. Het doel is om extra plekken te creëren waar ouderen kunnen werken aan hun fysieke en mentale gezondheid en een sociaal netwerk kunnen opbouwen.’

DSC8972

Credits foto's: Björn Martens, Milou Oomens, Marieke Viergever