Project ‘Zet tegen eenzaamheid’ maakt impact

Veel Nederlanders voelen zich eenzaam, met name jongeren tussen de 16 en 24 jaar en 55-plussers. Ook binnen Brabant is eenzaamheid onder deze doelgroep een issue. Ruim 29% van de volwassen Brabanders voelt zich regelmatig sociaal eenzaam. Een aantal organisaties kwamen in actie. More2Win en Touché Sportmarketing kwamen met het project ‘Zet tegen eenzaamheid’ in het kader van het WK dammen en kregen daar financiële ondersteuning van het BrabantSport Fonds voor. Het doel? Nieuwe contacten. Op basis van persoonlijke interesses en voorkeuren werden jongeren en ouderen aan elkaar gekoppeld. De eerste ontmoeting tussen de koppels vond plaats op een lokale ontmoetingsplek zoals de lokale bibliotheek. Door middel van het voor iedereen bekende spel dammen leerden de koppels elkaar beter kennen. Het programma, dat in maart was zo ingestoken dat de koppels vervolgens gedurende 5 weken of langer (minimaal 30 minuten per week) met elkaar in contact bleven door samen dingen te ondernemen. Een potje dammen, samen een kopje koffie drinken of boodschappen doen.

Impact
Aan het sociaal-maatschappelijk initiatief deden 72 deelnemers mee verspreidt over vijf verschillende steden; Breda, Tilburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond. De 36 deelnemende koppels zagen elkaar gemiddeld drie keer, waarbij een ontmoeting 79 minuten duurde. De reacties na de ontmoetingen? Hieronder een kleine greep uit de vele positieve reacties.

  • Ik heb meer vertrouwen in mijn sociale vaardigheden’
  • Ik heb nieuwe vrienden gemaakt met dit programma’
  • ‘Ik heb vaker contact met mijn buurtgenoten’.

Vervolg
Eenzaamheid is en blijft een probleem binnen onze maatschappij. Het BrabantSport Fonds blijft zich daarom inzetten om meer duurzame projecten te ondersteunen die hun steentje bijdragen aan een gelukkiger én daarmee sterker Brabant door sport. Het project ‘Zet tegen eenzaamheid’ kunne we geslaagd noemen. Het draagt wezenlijk bij aan het vertrouwen in sociale vaardigheden en het opdoen van nieuwe contacten in de buurt onder eenzame mensen. De komende periode staan er meer projecten op de planning die sociale eenzaamheid tegengaan. Zo investeert het BrabantSport Fonds in plannen als Tijd voor Krijt & Brabantse Boules die bijdragen aan een minder eenzame wereld.

Meer weten over de resultaten van ‘Zet tegen eenzaamheid’? Stuur een berichtje naar Marieke@brabantsport.nl. Zij neemt dan contact met je op.