Samenwerking BrabantSport Fonds, Fietsmaatjes Brabant en Grote Prijs Adrie van der Poel schiet uit de startblokken

Dankzij de duofietsen van Fietsmaatjes kunnen mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen toch de weg op. De fietstochtjes die de duo’s maken, halen grote groepen Brabanders die kampen met eenzaamheid of fysieke beperkingen uit hun isolement. De maatschappelijke meerwaarde van dit initiatief is groot. Daarom ondersteunt het BrabantSport Fonds, na een succesvol pilotproject met Fietsmaatjes Breda in 2021, ook de komende twee jaar de uitrol van Fietsmaatjes in Brabant. Als klap op de vuurpijl sluit de Grote Prijs Adrie van der Poel zich aan bij deze maatschappelijke koers.

Eenzaamheid

Het initiatief Fietsmaatjes Brabant heeft als voornaamste doel om ouderen en mensen met een verstandelijke of fysieke beperking op de duofiets te krijgen. Deze twee groepen kampen namelijk vaak met eenzaamheid. Linda Peeters, projectleider Fietsmaatjes Brabant, legt uit waarom: “We zien dat met name ouderen en mensen met een beperking vaak niet meer in staat zijn zelfstandig te fietsen of langere afstanden te lopen. Ze zijn daardoor minder in beweging en raken hierdoor vaak ook sociaal geïsoleerd. De duofietsen zijn uitgerust met elektrische trapondersteuning, waardoor het weer mogelijk wordt om te fietsen. Een tochtje op de duofiets is een leuke en laagdrempelige manier om nieuwe contacten te leggen. Het initiatief Fietsmaatjes vergroot dus de sociale contacten en menselijke verbondenheid. Bovendien werken de deelnemers ook nog eens aan hun fysieke en mentale gezondheid doordat ze samen met een maatje actief in de buitenlucht bezig zijn.”

“Het BrabantSport Fonds gaat ervoor zorgen dat Fietsmaatjes structureel bij Brabantse gemeenten op de agenda komt.”
Marieke Maas, Directeur Maatschappelijk BrabantSport

Verdubbeling

Vanwege de maatschappelijke impact van Fietsmaatjes en de prettige samenwerking bij het pilotproject Fietsmaatjes Breda in 2021 steunt het BrabantSport Fonds de komende twee jaar de verdere uitrol van Fietsmaatjes in heel Brabant. Directeur Maatschappelijk Marieke Maas kan niet wachten om Fietsmaatjes naar het volgende niveau te tillen: “We willen zorgen voor een kwantitatieve en kwalitatieve groei van Fietsmaatjes in Brabant, zodat dit fantastische initiatief heel Brabant gaat veroveren. We ondersteunen Fietsmaatjes niet alleen financieel, maar ook met onze kennis en ons uitgebreide netwerk. Zo gaat het BrabantSport Fonds ervoor zorgen dat Fietsmaatjes structureel bij Brabantse gemeenten op de agenda komt. Hoe mooi zou het zijn als je dadelijk overal in Brabant een duofiets ziet rondrijden?!”

Projectleider Linda Peeters staat al in de startblokken: “Met de steun van het BrabantSport Fonds als wind in onze rug trappen we stevig door om onze doelen te bereiken, namelijk: een verdubbeling van het aantal fietsvrijwilligers, een verdubbeling van gemeenten waar Fietsmaatjes wordt aangeboden en een verbeterde begeleiding voor onze vrijwilligers.”

P1120845 3x4

GP Adrie van der Poel

Om Fietsmaatjes verder in de schijnwerpers te zetten helpt het BrabantSport Fonds het project te koppelen aan (organisaties van) grote sportevenementen om zo belangrijke maatschappelijke thema’s een podium te bieden. In het geval van Fietsmaatjes is dat eenzaamheid. Een logische match is veldritwedstrijd GP Adrie van der Poel. Jan Prop, voorzitter van Grote Prijs Adrie van der Poel, vertelt meer over de samenwerking: “De organisatie van GP Adrie van der Poel kent een trouwe schare vrijwilligers. We gaan bekijken of deze vrijwilligers ook een rol kunnen vervullen in de uitrol van Fietsmaatjes in de gemeente Woensdrecht. Bijvoorbeeld door gastheer of gastdame op de duofiets te zijn. Of door te helpen in de organisatie. Ook heeft wethouder Lars van der Beek namens de gemeente Woensdrecht aangegeven te onderzoeken hoe de gemeente het initiatief kan ondersteunen. Denk aan de aanschaf van een duofiets. Hij gaat in overleg met de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) om het project in de gemeente mee te begeleiden. Tenslotte zijn er door diverse samenwerkingen in het verleden vanuit GP Adrie van der Poel al goede contacten met welzijnsinstellingen in de gemeente. Van daaruit hopen we de doelgroep goed in beeld te krijgen en te bereiken.”

Foto promotiemateriaal 7