Unieke Sporters structureel in beweging brengen met de Wheelchair Tennis Masters

Van 30 oktober tot en met 6 november staan de ITF Wheelchair Tennis Masters in Oss op de Brabantse sportagenda. Voorafgaand en gedurende het rolstoeltennistoernooi vinden er veel sociaal-maatschappelijke activiteiten plaats in en rondom Oss, maar ook in de rest van Noordoost-Brabant. Het doel? Zoveel mogelijk Brabanders kennis laten maken met inclusief sporten en bewegen. Het BrabantSport Fonds investeert in de maatschappelijke side-events die georganiseerd worden door het Sport Expertise Centrum (SEC). We spreken hierover met SEC directeur Marc Ghering.

Iedereen kan sporten en bewegen
Marc begint te vertellen: ‘Het SEC zet zich al jaren in om zoveel mogelijk Brabanders uit de regio Oss in beweging te brengen en te houden. We vinden dat bewegen voor iedereen is. Het organiseren van side-events rondom de Wheelchair Tennis Masters past bij de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen, ondanks de beperking of aandoening.’ Op de vraag hoe er in de gemeente Oss gewerkt wordt aan een structureel beweegaanbod voor mensen met een beperking geeft Marc aan: ‘In de gemeente Oss hebben we Sportpark de Rusheuvel, een complex waar zeventien sportaanbieders zijn gehuisvest. Hier organiseren we jaarlijks vier Unieke Sportevenementen om de doelgroep zo dicht mogelijk bij de sportaanbieder te brengen. Dat is één van de manieren waarop we de Unieke doelgroep structureel in beweging brengen.’

Verschillende side-events
In aanloop naar en tijdens het evenement organiseert het SEC in samenwerking met lokale partners een aantal side-events. Marc vertelt hierover: ‘We willen iedereen kennis laten maken met de sport rolstoeltennis. Daarom willen we op zoveel mogelijk plekken zichtbaar zijn. We organiseren clinics voor verschillende doelgroepen. Zo zoeken we de samenwerking met de regioloketten van Uniek Sporten uit Noord-Brabant, maar staan we bijvoorbeeld ook een paar keer in het Osse centrum. Alle inwoners moeten weten dat het toernooi in Oss plaatsvindt. Ook tijdens het evenement proberen we zoveel mogelijk inwoners kennis te laten maken met de sport en het evenement. Er is een speciale dag voor kinderen met clinics en een kinderpersconferentie en we organiseren bijvoorbeeld ook een zakelijke bijeenkomst. Zo proberen we verschillende doelgroepen te bereiken.’

Rol van het BrabantSport Fonds
Voor het BrabantSport Fonds is het structureel in beweging brengen van mensen met een beperking of aandoening erg belangrijk. Ruim 50% van de mensen met een beperking of aandoening beweegt onder landelijke beweegnorm. Wat is de kracht van het BrabantSport Fonds volgens Marc? ‘Het BrabantSport Fonds is voor ons belangrijk, omdat het helpt de doelen die we hier in de gemeente Oss hebben zichtbaar te maken bij de provincie, maar ook regionaal. Verder kunnen wij dankzij het BrabantSport Fonds er ook voor zorgen dat we iets blijvends achterlaten voor de inwoners van deze regio.’

Meer informatie over het de Wheelchair Tennis Masters en de side-events is te lezen via deze link!