Your Marathon Challenge brengt Brabant in beweging

Een samenwerking tussen BrabantSport Fonds en sport- en gezondheidsbedrijf Golazo brengt bewegen voor alle Brabanders binnen handbereik. De missie van het bedrijf, dat onder meer de Eindhovense Marathon organiseert, is dat iedereen minstens 30 minuten per dag gaat en blijft bewegen. Haalbaar? Niet voor iedereen, om uiteenlopende redenen. Maar verandering is nabij…

De redenen om weinig te bewegen of sporten kennen we allemaal. Bijvoorbeeld omdat je er als een berg tegenop ziet. Of omdat er niemand voor je is die kan fungeren als de bekende stok achter de deur. En wellicht is sprake van een beperking waardoor bewegen niet vanzelfsprekend en gemakkelijk is.

Voor deze grote groep mensen is er Your Marathon Challenge, gelinkt aan de Marathon Eindhoven. Een letterlijk en figuurlijke eerste stap naar meer.

Bewegen binnen mogelijkheden
Golazo CEO Mario Kadiks begint het interview met een kleine geruststelling. “Deelnemers aan Your Marathon Challenge hoeven de officiële 42,195 meter niet op één dag af te leggen. Zij kunnen de afgelegde kilometers opsparen tot 41 kilometer en dus in aanloop naar de Your Marathon Challange zelf de afstand bepalen die zij willen wandelen of hardlopen. En of dit nu per keer 300 meter, een kilometer of meer is, de ontbrekende 1 kilometer en 195 meter wordt op zaterdag 9 oktober afgelegd om zo de officiële marathonafstand (42.195m) te voltooien. Allemaal passeren ze op zaterdag 9 oktober de officiële finish op de Eindhovense Vestdijk, onder het finishdoek van de marathon, aangemoedigd door het aanwezige publiek.
De deelnemers krijgen hun officiële startnummer met daarop hun voornaam maar ook de naam van de club waarbij ze horen gedrukt. Die overigens uit verschillende Brabantse dorpen en steden komen omdat provincie breed wordt ingezet.”

Veelal hetzelfde als de marathonlopers op zondag dus, vanuit de visie dat het bewegen voor deze mensen net zo’n grote opgave is als het hardlopen van een marathon voor de getrainde sporter.
Er is bewust gekozen om Your Marathon Challenge op zaterdag te houden, de dag voor de ‘echte’ marathon. Mario: “We willen de deelnemende wandelaars of de mensen die zichzelf voortbewegen in een rolstoel alle ruimte geven. Ook willen we rustig de tijd nemen om de deelnemers die deze moeilijke eerste stap hebben gezet te eren en huldigen. Iedereen krijgt na de finish uiteraard ook de officiële welverdiende medaille.”

Deelnemers kiezen bij het sparen van hun kilometers dus zelf voor een afstand per keer binnen hun mogelijkheden. Er wordt bij het trainen en de deelname gestreefd naar groepsvorming of clubjes van wandelaars. Op die manier kunnen mensen samen trainen, met het vergroten van intermenselijk contact en sociale cohesie als belangrijk positief effect.
En hier komt de samenwerking met sparringpartner BrabantSport Fonds om de hoek kijken.
Dorien van Iwaarden is eventmanager van onder meer de Marathon Eindhoven en licht de samenwerking toe. “Het Fonds matcht ons concept met hun netwerk waaronder ook Stichting SportService Noord- Brabant. Zij hebben contact met buurtsportcoaches en atletiekverenigingen die de trainingen uitwerken en potentiële deelnemers benaderen. Daarnaast is het Fonds een partner in de communicatie.“

Mario vult aan: “Dit is echt een co-creatie waarin het BrabantSport Fonds samen met ons handen en voeten geeft aan de stip die we aan de horizon zetten: mensen structureel sterker en gelukkiger maken door bewegen en sporten. Onze rol is het bedenken van dit laagdrempelige concept, en we hebben het Fonds nodig om tot de haarvaten van de Brabantse samenleving door te dringen.”

Structurele veranderingen
De hoop is natuurlijk dat deelname aan Your Marathon Challenge aanzet tot meer, legt Mario uit. “Het mooie aan dit evenement is dat je relatief snel zult merken dat je vooruitgang boekt, zeker met wandelen en lopen is dat het geval. Met die progressie en de ervaringen horend bij deze challenge zullen mensen hopelijk in de toekomst ook deelnemen aan andere evenementen of lid worden van een wandelclub.

En dit is voor ons het allerbelangrijkste: dat mensen met deze eerste stap hier blijvend van zullen profiteren. In het bewegen, in het versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde maar ook in het vergroten van hun sociale contacten. Sport is bij uitstek iets dat verbindt en mensen uit hun isolement haalt. Het samen naar iets toewerken en tegelijkertijd meer bewegen draagt bij aan het mentale en fysieke welzijn. Dat is wat we willen bereiken.”

BSF x Golazo 4

Ook BrabantSport-directeur Michel Reinders is opgetogen over deze samenwerking.

“Golazo is een fantastisch bedrijf dat past bij onze missie: Brabant gelukkiger maken door sport.
Doordat Golazo de Your Marathon Challenge koppelt aan een van Brabants grootste sportevenementen, zijn we als Brabant Sport Fonds in staat om ook mensen met een beperking meer kansen te geven als het gaat om sport en beweging.
De combinatie van hun ervaring in sportevenementen en ons uitgebreide netwerk maakt dit een typisch voorbeeld van hoe wij met het BrabantSport Fonds onze missie willen vormgeven. Die komt in dit project heel mooi tot uiting.”