De adviescommissie

Het BrabantSport Fonds heeft voor haar fondsprojecten een onafhankelijke adviescommissie samengesteld. Vier keer per jaar komen zij bij elkaar om plannen te beoordelen. Elk lid van de commissie bekijkt de plannen vanuit zijn of haar expertise. Alle plannen zijn vooraf door de fondsmanager bekeken op basis van de gestelde fondscriteria.

Wat is de werkwijze van de commissie?
De adviescommissie ontvangt voorafgaand aan een bijeenkomst de projectplannen die besproken gaan worden. Gemiddeld zijn dit 3-4 plannen per kwartaal. Ieder lid beoordeelt de plannen op basis van een vooraf vastgesteld beoordelingsformulier. Voor de bijeenkomsten worden de planschrijvers uitgenodigd voor een inspirerende pitch. Een commissielid kan zijn of haar beoordeling op basis van de pitch per plan nog aanpassen. Na de bijeenkomst is het advies van de commissie definitief.

De directeur van BrabantSport ontvangt vervolgens de adviezen en beoordeelt per plan of het fonds hierin wel of niet gaat investeren. Het fonds verstrekt dus geen subsidies, maar investeert in creatieve projecten waarvan zowel de commissie als de directeur van BrabantSport de verwachting hebben dat een plan uitblinkt in impact voor wat betreft de ambities van het fonds en de fondsdoelstellingen.

Graag stellen wij de adviescommissie graag aan jullie voor met een korte quote:

Jeroen Dona, Divisiedirecteur Evenementen Libema
“Het BrabantsSportFonds versterkt de maatschappelijke impact van top- en breedtesport in Brabant. En maakt echt een verschil voor diegenen die zelf niet snel tot sport en beweging komen! Daar dragen we als Libema graag aan bij.”

Paul Hover, Senior onderzoeker Mulier instituut
“Prachtig om als lid van de adviescommissie wat terug te doen voor dat wat me veel heeft gebracht: de sport in Brabant!”

Sanne Voets, Paralympisch dressuurkampioen (Team BrabantSport ambassadeur)
“In Brabant bruist het van de creatieve ideeën om mensen met sport te verbinden. Het BrabantSport Fonds maakt een deel van die mooie ideeën werkelijkheid. Daarom vind ik het een eer om daar een steentje aan bij te dragen.”

Jeroen Smarius, Directeur provincie Noord-Brabant
"Ik wil mij graag samen met de adviescommissie inzetten voor maatschappelijke vraagstukken zoals  bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid, en eenzaamheid en deze bij de Brabanders onder de aandacht brengen. Wij bereiken dan ook doelgroepen die een drempel ervaren om deel te nemen aan de maatschappij. De provincie stimuleert deze maatschappelijke activering al geruime tijd door middel van financiering van het BrabantSport Fonds."

De adviescommissie
Linksboven: Sanne Voets | Rechtsboven: Jeroen Dona | Linksonder: Paul Hover | Rechtsonder: Jeroen Smarius

Partners

Maatschappelijke partners