Project: Brabanders. On. The. Streets

CityLegends en hun project: Brabanders. On. The. Streets (B.O.T.S.) was vorig jaar een van de proeftuinwinnaars. Het BrabantSport Fonds investeert in het project omdat het kinderen meer in beweging brengt én zorgt voor een stressreductie onder jongvolwassenen. In samenwerkingsverband met Gemeente Tilburg, Gemeente Eindhoven, Gemeente Breda & Gemeente 's-Hertogenbosch ontwikkelen ze een community app die ervoor zorgt dat straat sporters en artiesten meer zichtbaar zijn. Urban en Brabant horen bij elkaar. Op naar een gelukkiger én daarmee sterker Brabant door sport!

Partners

Maatschappelijke partners