Project: Nieuwe vriendschappen door het EK Petanque

In de zomer van 2022 vindt het EK Petanque in 's-Hertogenbosch plaats. Het evenement, de sport en de plek geven aanleiding om een nijpend maatschappelijk vraagstuk aan te pakken: groeiende eenzaamheid en beperkte sociale contacten. De Coronacrisis heeft deze problematiek alleen maar versterkt en vele kwetsbare ouderen lijden hieronder. Jeu de boules, bij uitstek een sociale en kleinschalige activiteit, wordt in dit maatschappelijke programma het centrale middel om kwetsbare ouderen samen te brengen. Om via plezier en beweging nieuwe contacten te leggen en deze duurzaam te borgen op de plekken waar die het belangrijkste zijn: in de wijken van Brabantse steden.

Tijdens intieme wijktoernooien ontmoeten Brabanders elkaar. Met de grotere finale-weekenden en de apotheose tijdens het EK Petanque op de Parade in 's-Hertogenbosch krijgt het programma ook het podium en de zichtbaarheid die het verdiend. Zo dringen we eenzaamheid in Brabant terug.

Het initiatief sluit naadloos aan op de projectlijn ‘’Ouderen en eenzaamheid’’. Met dit programma zetten we sport en het EK Petanque 2022 in om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Daarmee dragen we direct bij aan de gestelde impact doelen van het BrabantSport Fonds.

Het programma is tevens een meerjarig plan waarbij we met enkele belangrijke partners samenwerken om gezamenlijk tot resultaten te komen. De start is in ’s-Hertogenbosch, waarna het programma verder regionaal over Brabant uitgerold wordt.

Uitvoerende partij: More2Win
Impact maken in de wereld van sport vraagt om een heldere visie. More2Win heeft daarom een eigen aanpak ontwikkeld, met sport als krachtig middel. Door creatiever te denken, de link te maken met domeinen buiten de sport én je beloofde impact daadwerkelijk te meten, zorgen we op een unieke manier voor meer winnaars. We zorgen niet alleen voor een creatief concept, een nieuwe strategie of een plan van aanpak, we zijn ook doeners die ondersteunen bij de uitvoer of je al het werk uit handen nemen.

Partners

Maatschappelijke partners