Project: Active Esports Championship

Jongeren haken vaak vroegtijdig af als het om sporten gaat. Dat is voor een sportieve provincie als Noord-Brabant geen goede zaak. Jongeren hebben daarnaast – zeker in de laatste coronajaren – meer last van stress. Redenen te over om werk te maken voor het in beweging brengen van deze leeftijdsgroep. Met het project Active Esports Championships is er dit jaar een geweldig project aanstaande om Brabantse scholieren via gaming in beweging te krijgen.

Mooie match
Organisatoren Peter Kortenhoeven en Lars van Raaij maken gebruik van financiering vanuit het BrabantSport Fonds. “Ja, dat is geweldig. Met hun bijdrage kunnen we dit jaar echt iets unieks neer gaan zetten. Daarna zou het zomaar eens een mooie blauwdruk kunnen zijn voor soortgelijke projecten in andere provincies en zelfs in het buitenland. BrabantSport heeft ook zelf mooie evenementen, wellicht kan daar onze Arena worden getoond tijdens de finale”, blikt Peter vooruit. Is het geloof in het project wederzijds? We vroegen het aan Marieke Maas, fondsmanager BrabantSport Fonds: “Dit project past perfect bij de ambities van het fonds om met inzet van sport maatschappelijke impact te kunnen maken op, in dit geval, stressreductie onder jongeren. Een prachtig innovatief plan waarbij ‘gaming’ wordt gekoppeld aan fysieke beweging. Wat mij betreft een 100% match met de doelgroep waar ‘gaming’ tot de verbeelding spreekt en gebruikt wordt als tool om jongeren te inspireren en te activeren. Het plan is wat ons betreft een innovatieve manier om jongeren te inspireren tot duurzaam bewegen om ze hiermee krachtiger en sterker te maken. Dit moedigen wij als BrabantSport fonds uiteraard graag aan!”

Partners

Maatschappelijke partners