Project: Mattie Multisport Heroes

Vanuit het BrabantSport Fonds loopt momenteel het project ‘Mattie Multisport Heroes’, een initiatief dat plaatsvindt in gemeente Roosendaal. De aanleiding? Aleco Sport Visions, organisator, constateerde dat de sportparticipatie onder leerlingen in het speciaal onderwijs aanmerkelijk lager is dan die van leerlingen uit het regulier onderwijs. Het afgelopen jaar heeft Aleco in samenwerking met lokale sportaanbieders en scholen meer dan 100 clinics georganiseerd voor de kinderen in het speciaal onderwijs. Daaruit bleek dat er dusdanig behoefte is aan meer sportmogelijkheden, alleen ontbreekt voldoende sportaanbod. Daar willen Aleco en het BrabantSport Fonds verandering in brengen.

Meer leden bij de sportverenigingen
Het grote doel van Mattie Sport Heroes is om in een aantal stappen leerlingen te enthousiasmeren voor sport en ze uiteindelijk te interesseren voor een lidmaatschap bij de lokale sportaanbieder. Echter zien verenigingen wel een aantal drempels om de betreffende doelgroep structureel te ontvangen. De wil is aanwezig bij de aanbieders, maar aan de kennis en kunde ontbreekt het vaker. Zo zijn er vaak geen gekwalificeerde instructeurs die trainingen kunnen begeleiden. Hier wil Mattie Sport Heroes iets aan doen. Uit deze gedachten is het omni-sportaanbod tot leven gekomen.

Omni-sportaanbod Roosendaal
Het uitgangspunt van Aleco is het starten van een nieuw Roosendaals omni-sportaanbod om met een aantal sportaanbieders een gezamenlijk sportaanbod te creëren voor leerlingen uit het speciale onderwijs. Zo kunnen leerlingen wekelijks, onder leiding van vaste trainers, gevarieerd sporten en uiteindelijk een keuze maken. Zodra er voldoende interesse is bij een bepaalde sport worden gesprekken gevoerd met de lokale sportaanbieder hoe de overdracht naar de vereniging kan plaatsvinden. Zo krijgen verenigingen nieuwe aanwas vanuit het omni-sportaanbod en is er tegelijkertijd meer sportaanbod voor een brede doelgroep. Het mooie aan dit plan is dat er voor kinderen altijd de mogelijkheid is om te sporten, zelf als er geen sportaanbod in de regio mogelijk is om welke redenen dan ook.

Partners

Maatschappelijke partners