Project: Zitvolleybal bezig aan opmars

Zitvolleybal Do It Yourself, zoals de volledige naam van het project luidt, is tweeledig; enerzijds worden de volleybalverenigingen die overwegen om te gaan starten met zitvolleybal ondersteund en anderzijds ligt de focus op het werven van mensen die zitvolleybal willen gaan spelen.

Partners

Maatschappelijke partners