Project: Tijd voor Krijt

Biljarten als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Het werkt! Op meer dan 10 plekken in Brabant organiseert de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) dan ook ontmoetingen. Het doel? De doelgroep van 55 jaar en ouder meer met elkaar in contact brengen. Sociale eenzaamheid binnen deze doelgroep is een probleem in heel Nederland, ook in Brabant. Binnen het BrabantSport Fonds is één van de doelstellingen om Brabantse ouderen socialer te laten leven. Het initiatief ‘Tijd voor Krijt’ van de KNBB helpt deze doelstelling te verwezenlijken. Zo maken we samen Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport.

Hoe werkt 'Tijd voor Krijt'?
Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarbij we biljarten inzetten om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Het programma richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Hoe we dit doen? We plaatsen een mobiele biljarttafel (als deze er nog niet staat) in een sportkantine, buurtcentrum of dorpshuis en organiseren daar laagdrempelige biljart activiteiten. Ook worden er andere sociale activiteiten omheen georganiseerd om de ontmoeting verder te stimuleren.

Hoe we de ontmoeting duurzaam borgen? Na het plaatsen van de biljarttafel stopt het niet, integendeel! Na plaatsing van de tafel volgt een traject van enkele weken met een begeleider van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). Hij/zij maakt deelnemers op een laagdrempelige manier bekend met de sport en de regels. Uiteraard staan plezier en gezelligheid boven alles.

Wil jij graag meer weten over dit project? Kijk dan op https://www.tijdvoorkrijt.nl/

Partners

Maatschappelijke partners