Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het BrabantSport Fonds? Bekijk dan eerste hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag hier niet bij, mail dan naar info@brabantsportfonds.nl.

Waarom is het BrabantSport Fonds opgericht?

Het fonds is opgericht om de kracht van sport in te zetten om ons en de mensen om ons heen gezonder en gelukkiger te maken, zodat zij in verbinding met elkaar sterker en weerbaarder in het leven staan. Dat is de reden dat de top van het Brabantse bedrijfsleven en de provincie Noord-Brabant samen aan de slag gaan.

Door wie is het BrabantSport Fonds opgericht?

De founding partners van het fonds zijn Provincie Noord-Brabant, DELA, Libéma, Simac, DMG en Robert van der Wallen. BrabantSport is de uitvoerende partij.

Het fonds heeft twee ambities en vier projectlijnen. Hoe zit dat precies?

Het fonds is opgericht vanuit de gedachte om sportevenementen te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken in Brabant. Om impact te maken.

Om dit wat concreter te maken zijn er twee ambities neergezet. En deze ambities proberen we te realiseren door vier concrete projectlijnen

Het gaat hierbij om:

 • Ambitie 1: sport voor iedereen.

Hiermee hopen we dat mensen met een beperking meer gaan bewegen. Op dit moment is het zo dat ruim 50% van mensen met een beperking bewegen onder de landelijke norm.

 • Ambitie 2: sport maakt gezond.

Hiermee zetten we in op een gezonde leefstijl. Dat betekent concreet minder kinderen met overgewicht, minder stress voor jongvolwassenen en minder eenzaamheid onder ouderen. Op dit moment heeft 1 op de 10 kinderen overgewicht, ruim 40% van de jongvolwassenen heeft last van stress en maar liefst eén op de tien 75-plussers voelt zich eenzaam (bron: bevolkingsonderzoek, gezondheidsmonitor volksgezondheid en zorg).

Waarom is er gekozen voor projectlijnen?

Er is gekozen voor projectlijnen om focus aan te brengen. Als we dit niet zouden doen dan is het erg moeilijk om daadwerkelijk impact te kunnen maken op maatschappelijke vraagstukken. Dan is het effect te versnipperd. We sluiten niet uit dat we in de toekomst ook andere vraagstukken beetpakken. Voor nu is er voor deze vier gekozen.

Wat is de werkwijze van het fonds?

Het fonds kent in de basis twee onderdelen: een algemeen deel en de proeftuin. Voor het algemene deel (75% van het fonds) scout het fondsmanagement actief naar projecten die impact kunnen maken op de ambities van het fonds en passen binnen de gestelde criteria. Het gaat hierbij onder meer om:

 • Projecten in Noord-Brabant
 • Projecten waarbij sport als verbinder wordt ingezet
 • Projecten met een bij voorkeur Brabantbreed karakter
 • Projecten met een minimale duur van 6 maanden
 • Projecten waarbij het fonds een maximale bijdrage van 50% van de totaalkosten investeert
 • Projecten met een relevante koppeling aan de evenementenkalender van BrabantSport

We kiezen graag projecten met potentie met in de uitvoering creatieve en ambitieuze projectorganisaties die gaan voor zoveel mogelijk impact en dit ook samen met ons willen meten.

De exacte criteria ontvangen partijen aan de hand van een briefing. Deze briefing is opgesteld door het fondsmanagement.

Daarnaast is er de ‘proeftuin’. Het doel daarvan is het mogelijk maken van initiatieven die via ‘open inschrijving’ binnenkomen. Het fonds wordt eenmaal per jaar opengesteld voor aanvragen.

Waarom maken we een koppeling met de evenementenkalender van BrabantSport?

De projecten die steun ontvangen vanuit het fonds, zijn altijd verbonden aan grootschalige topsportevenementen. Deze evenementen zijn door BrabantSport naar onze regio gehaald en staan daarmee op onze ‘kalender’. Door die verbinding genereren we een groot bereik en kunnen daarmee een prachtig podium bieden aan de maatschappelijke vraagstukken. We zien deze evenementen dus als katalysator. Overigens investeert het fonds ook in bids om zo de beste evenementen naar Brabant te kunnen halen.

Hoe ziet de organisatie van het fonds eruit?

Het fonds is formeel een onderdeel van BrabantSport. Binnen BrabantSport is een fondsmanager inhoudelijk verantwoordelijk voor het fonds. De directeur van BrabantSport is eindverantwoordelijk voor het fonds. Binnen BrabantSport werkt de fondsmanager samen met collega’s van evenementen, business & partnerships en marketing voor de uitvoering van het fonds.

Over wat voor bedragen hebben we het precies?

Het fonds investeert op jaarbasis maximaal €50.000 euro per programma. Dit bedrag is altijd een cofinanciering van minimaal hetzelfde bedrag. Dat betekent dat een project met een aanvraag voor het fonds van €50.000,- een totaalbegroting van € 100.000 euro heeft.

Wat houdt een ‘actief’ fonds in?

Een ‘actief’ fonds is een fonds dat zelf het initiatief neemt om naar projecten en programma’s te zoeken die impact kunnen maken op de ambities van het fonds. Het fonds voert deze projecten niet zelf uit. Het fonds investeert in deze projecten. Het BrabantSport Fonds is daarmee dus geen subsidieregeling, initiatiefnemers gaan met ons een overeenkomst aan waarin we afspraken maken over de resultaten en beoogde impact.

Wat houdt ‘innovatieve impactmeter’ in?

Het meten op ‘verandering’ wordt nog niet vaak gedaan. Als fonds willen we graag niet alleen maar op korte termijn meten. We zetten als fonds juist in op duurzame, jaarronde projecten. Om niet alleen op korte termijn, maar juist ook op lange termijn de effecten te zien. Dat betekent concreet dat het fonds investeert in een meetmodule om impact op de vier projectlijnen te meten.

BrabantSport kent ook ‘aanvoerders van ambitie’. Wat is het verschil met partners van het fonds?

Sinds de oprichting van BrabantSport in 2017 hebben zich trouwe aanvoerders van ambitie rondom BrabantSport verzameld, die samen met BrabantSport investeren in de Brabantse sport, omdat we op die manier het verschil weten te maken op sportief, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Het fonds biedt de mogelijkheid om nóg meer impact te creëren dan dat we al deden. Het komt dus niet in plaats van, maar er bovenop.

Wat houdt de ‘open inschrijving’ in?

Een keer per jaar wordt het fonds opengesteld voor Brabanders (of niet-Brabanders maar wel met projecten gericht op Brabant). Voor deze open inschrijving mag je een plan indienen waarmee jij denkt impact te kunnen maken op één (of meerdere) van de vier projectlijnen. De exacte criteria staan bij openstelling vermeld op de website www.brabantsportfonds.nl/meedoen

Ik heb een leuk idee, passend bij de criteria. Hoe kan ik in contact komen met het fonds?

Een keer per jaar wordt het fonds opengesteld voor Brabanders (of niet-Brabanders maar wel met projecten gericht op Brabant). Voor deze open inschrijving mag je een plan indienen waarmee jij denkt impact te kunnen maken op één (of meerdere) van de vier projectlijnen. De exacte criteria staan bij openstelling vermeld op de website www.brabantsportfonds.nl/voorwaarden

Daarnaast mag je ons uiteraard altijd inspireren met goede ideeën. Dat kan via info@brabantsportfonds.nl

Aan welke criteria moet een initiatief voldoen?

In de basis kent het fonds een aantal criteria. Het gaat om:

 • Projecten waarbij sport als verbinder wordt ingezet
 • Projecten die passen bij één van de fondsdoelstellingen
 • Projecten gericht op Brabant en Brabantbreed ingezet
 • Projecten met een minimale duur van 6 maanden
 • Projecten met een relevante koppeling aan de evenementenkalender van BrabantSport (zie hier de kalender).
 • Projecten waarbij het fonds als cofinanciering een maximale bijdrage van 50% van de totaalkosten investeert.

We kiezen graag projecten met potentie met in de uitvoering creatieve en ambitieuze projectorganisaties die gaan voor zoveel mogelijk impact en dit ook samen met ons willen meten.

De exacte criteria ontvangen partijen aan de hand van een briefing. Deze briefing is opgesteld door het fondsmanagement.

Ik heb met mijn bedrijf ook interesse om partner te worden van het fonds, wat zijn de spelregels?

De partners van het fonds willen Brabant gelukkiger maken door middel van sport, dus aan nieuwe toetreders wordt gevraagd om dat te ondersteunen. Bij interesse kun je contact opnemen met Marcel Balkestein via marcel@brabantsport.nl.

Partners van het fonds willen met elkaar graag zoveel mogelijk impact maken. Dat betekent dat een zo groot mogelijk deel van de inleg wordt geïnvesteerd in maatschappelijke

projecten. Uiteraard is er wel sprake van zichtbaarheid & wederkerigheid. Dat uit zich in:

 • Lidmaatschap van een bijzonder netwerk gelijkgestemden.
 • Een exclusief BrabantSport Fonds partnerlogo, exclusief gebruik vanuit het fonds door deelnemers van het fonds.
 • Zichtbaarheid op het digitale platform van BrabantSport Fonds en waar mogelijk op de algemene communicatie uitingen van het fonds.
 • Directe toegang tot resultaten van het fonds. Zowel in tekst als in (bewegend) beeld die zij in hun eigen communicatie (met verwijzing naar het fonds) kunnen gebruiken.
 • Eénmaal per jaar een Captains Dinner.

Partners

Maatschappelijke partners